Svi koji se bave dizajnom, oglašavanjem i djelatnostima na kreativnoj sceni susreću se s feedbackom naručitelja. Ponekad se čini da klijent i kreativac ne govore istim jezikom. Može li rezultat biti uspješan bez njihovog (spo)razumijevanja?

Za Design district prikupljeni su zanimljivi anonimni osvrti koje su za svoj rad od naručitelja primili domaći kreativci iz raznih agencija te je glumačkom interpretacijom udahnut život pisanom tekstu s ciljem naglašavanja višeznačnosti feedbacka, nespretnosti i podložnosti različitom razumijevanju te je ilustrirana kompleksnost odnosa naručitelj - kreativac.

Zašto je ova tema važna za taj odnos? Feedback u poslovnom okruženju je reakcija na proizvod ili ponašanje sa svrhom da ga korigira, usmjeri i ostvari željeni rezultat. To je ključan, dvosmjeran proces o čijoj preciznosti i kvaliteti ovisi ishod svakog projekta. Nerazumijevanje procesa i nekvalitetan feedback poništavaju svaku mogućnost dobrog outputa te stvaraju atmosferu frustriranosti i nezadovoljstva s obje strane.

Preduvjet svakog dobrog odnosa uzajamno je shvaćanje polazišnih točaka partnera u odnosu. Prepoznavanje motiva, želja, potreba i ciljeva. S obje je strane ključno povjerenje u odabranog partnera. Svrha projekta Umjetnost feedbacka upravo je poticanje razmišljanja obje uključene strane o načinima na koje ova komunikacija može biti konstruktivnija i uspješnija. Moći razumjeti – to je prava umjetnost.

I za kraj, kad već koristimo engleski izraz feedback, evo što o njemu kažu Englezi:
1. helpful information or criticism that is given to someone to say what can be done to improve a performance, product, etc. 2. an annoying and unwanted sound caused by signals being returned to an electronic sound system

Neka vaš feedback bude što više helpful a što manje annoying.